Wat is een freelancer?

Een ‘freelancer’ is een zelfstandige zonder personeel die tijdelijke, betalende opdrachten doet. Die freelancer is van niemand de werknemer, hij is leverancier van zijn eigen diensten.

 

Eigenlijk zeg je als freelancer: dit kan ik goed en ik kan het voor jou doen als je wil. Wie jouw specifieke talent/expertise kan gebruiken, kan jou dus als freelancer inschakelen.  Meestal is dat tijdelijk en/of voor specifieke projecten. Als freelancer werk je nu eens twee dagen per week in een bedrijf, dan weer fulltime een week, dan weer maar een paar uur. Soms werk je bij je opdrachtgever, soms van thuis, soms elders. Soms werk je voor iemand voor wie je al eerder werkte en je hebt ook klanten die eenmalig van je talent zullen gebruikmaken.

 

De relatie tussen werkgever en werknemer is hiërarchisch: de werkgever leidt, houdt toezicht, heeft het gezag. Bij de zelfstandige freelancer is dat niet het geval. Jij komt met je opdrachtgever overeen wat waar, wanneer en hoe en hoeveel dat moet kosten.

 

Waar werknemers een vast loon krijgen, zal je als zelfstandige freelancer (m/v) jouw prestaties aan je opdrachtgevers factureren. Die opdrachtgever is jou geen vakantiegeld of 13de maand, geen gewaarborgd maandloon bij ziekte of betaalde feestdagen verschuldigd. Hij betaalt voor zijn zelfstandige freelancer(s) evenmin werkgeversbijdragen of bv. een ongevallenverzekering. Jij bent voor je opdrachtgever een leverancier. Voer je een werk goed uit, dan zijn alle credits voor jou. Voer je een werk niet goed uit, dan is het aan jou als freelancer om het recht te zetten. Jijzelf hebt het de vrijheid én de verantwoordelijkheid.

  • Share this post